قالب وبلاگ
لیگ یک بزرگسالان استان -


| | | |
نويسندگان
لینک دوستان

هفته هجدهم و پایانی لیگ دسته اول بزرگسالان استان خوزستان در روز دوشنبه مورخ

21 / 12 / 1391  در شهرهای مختلف استان خوزستان پیگیری شد و نتایج بازیهای آن به شرح زیر است :

                    مهرگان رامهرمز   ۱  -  ۵   ذارایی ماهشهر

                   استقلال رامشیر   ۴  -  ۲   شاهین هفتکل

                     کارگر خرمشهر   ۲  -  ۰   پاس شوشتر

                  آریا کوه شور ایذه   ۱  -  ۲   کارگر هندیجان

در این هفته تیم فوتبال استقلال شوش استراحت داشت.

جدول رده بندی در پایان این مسابقات


ردیف

              تیم                            

بازی

برد

مساوی

باخت

تفاضل

امتیاز

اول

        استقلال شوش

 ۱۶

۱۱

    ۳

   ۲

  ۲۹+

  ۳۶

دوم

        استقلال رامشیر

 ۱۶

۱۱

    ۳

   ۲

  ۲۶+

  ۳۶

سوم

        کارگر خرمشهر

 ۱۶

۱۱

    ۲

   ۳

  ۱۴+

  ۳۵

چهارم

        مهرگان رامهرمز

 ۱۶

 ۶

    ۵

   ۵

   ۲-

  ۲۳

پنجم

        دارایی ماهشهر

 ۱۶

 ۴

    ۳

   ۹

   ۷-

  ۱۵

ششم

        آریا کوه شور ایذه

 ۱۶

 ۴

    ۳

   ۹

  ۱۴-

  ۱۵

هفتم

        کارگر هندیجان

 ۱۶

 ۴

    ۳

   ۹

  ۲۶-

  ۱۵

هشتم

        پاس شوشتر

 ۱۶

 ۳

    ۵

   ۸

  ۱۲-

  ۱۴

نهم

       شاهین هفتکل

 ۱۶

 ۳

    ۳

  ۱۰

   ۸-

  ۱۲

 


 
[ ۱۳٩۱/۱٢/٢۳ ] [ ٩:٠٦ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

طبق اعلام کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان خوزستان هفته هجدهم و

پایانی لیگ دسته اول بزرگسالان استان در فصل ۹۲-۹۱ در ساعت ۱۴:۰۰

روز دوشنبه مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ در شهرهای مختلف استان پیگیری

میشود و برنامه بازیهای آن به شرح زیر است :

 

 

 

 


مهرگان رامهرمز  -  دارایی ماهشهر                 رامهرمز ورزشگاه تختی

 استقلال رامشیر  -  شاهین هفتکل                  رامشیر ورزشگاه تختی

آریا کوهشور ایذه  -  کارگر هندیجان                   قلعه تل ورزشگاه تختی

   کارگر خرمشهر  -  پاس شوشتر                    خرمشهر ورزشگاه جهان آرا

در این هفته تیم فوتبال استقلال شوش استراحت دارد.

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٩ ] [ ۸:٤۱ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]
ردیف نام تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
اول استقلال شوش  ۱۶  ۱۱     ۳    ۲    ۳۴     ۱۵    ۱۹   ۳۶
دوم استقلال رامشیر   ۱۵  ۱۰     ۳    ۲    ۳۴     ۱۱    ۲۳   ۳۳
سوم کارگر خرمشهر  ۱۵  ۱۰     ۲    ۳    ۲۵     ۱۳    ۱۲   ۳۲
چهارم مهرگان رامهرمز  ۱۵  ۶     ۴    ۵     ۱۸     ۱۶    ۲   ۲۳
پنجم آریاکوه شورایذه  ۱۵  ۴     ۳    ۸    ۱۶     ۲۸   ۱۲-   ۱۵
ششم پاس شوشتر  ۱۵  ۳     ۵    ۷    ۲۱     ۲۴   ۴-   ۱۴
هفتم شاهین هفتگل  ۱۵  ۳     ۳    ۹    ۱۸     ۲۴   ۶-   ۱۲
هشتم دارایی ماهشهر  ۱۵  ۳     ۳    ۹    ۲۰     ۳۰   ۱۰-   ۱۲
نهم کارگر هندیجان  ۱۵  ۳     ۳   ۹    ۱۰     ۳۷   ۱۷-   ۱۲
[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٧ ] [ ۱٢:٤٧ ‎ق.ظ ] [ حسین نجفی ]

رقابتهای هفته هفدهم لیگ دسته اول باشگاه های فوتبال خوزستان در روز دوشنبه

14/ 12 / 1391 در شهرهای مختلف استان برگزار شد .

در این هفته از رقابتها نتایج مسابقات بدین شرح است:

 قدس خرمشهر           3      1   استقلال ویس

استقلال بستان           4    2     شهباز اهواز

مقاومت هویزه            1     2    شهباز شادگان  

استقلال جوان رامشیر  2    0    کارگر هندیجان

کارگر خرمشهر           2     1    شاهین هفتگل

مهرگان رامهرمز         1   0      استقلال شوش

آریا کوه شور ایذه       2     1    دارایی ماهشهر

پیام سوسنگرد      نیسان رفیع     انجام نشد

 

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٤ ] [ ۸:۳۸ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

طبق اعلام کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان خوزستان هفته هفدهم لیگ دسته اول بزرگسالان استان در روز دوشنبه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۱ در شهرهای مختلف استان پیگیری میشود و برنامه بازیهای آن به شرح زیر است :

استقلال شوش  -  مهرگان رامهرمز                 شوش ورزشگاه تختی

 شاهین هفتکل  -  کارگر خرمشهر                  هفتکل ورزشگاه تختی

  کارگر هندیجان  -  استقلال رامشیر                هندیجان ورزشگاه تختی

دارایی ماهشهر  -  آریا کوهشور ایذه               ماهشهر ورزشگاه شهدا

تیم فوتبال پاس شوشتر استراحت دارد.

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱٠ ] [ ۱٠:٢٢ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

طبق اعلام کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان خوزستان هفته شانزدهم لیگ دسته اول

بزرگسالان استان در روز دوشنبه مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۱ در شهرهای مختلف استان پیگیری

میشود و برنامه بازیهای آن به شرح زیر است :

آریا کوهشور ایذه  -  استقلال شوش             قلعه تل ورزشگاه تختی

استقلال رامشیر  -  دارایی ماهشهر              رامشیر ورزشگاه تختی

     پاس شوشتر  -  شاهین هفتکل              شوشتر ورزشگاه تختی

  کارگر خرمشهر  -  کارگر هندیجان                خرمشهر ورزشگاه جهان آرا

تیم فوتبال مهرگان رامهرمز استراحت دارد.

[ ۱۳٩۱/۱٢/۳ ] [ ٩:٢٥ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

رقابتهای لیگ دسته یکم بزرگسالان خوزستان هفته پانزدهم با دوبازی نیمه تمام به پایان رسید.به گزارش روابط عمومی هیاات فوتبال خوزستان : در این مسابقات  بازی تیمهای استقلال بستان وماهان سوسنگرد،قدس خرمشهر وشهباز شادگان در این هفته نیمه تمام مانده است.

 سایرنتایج بدست آمده به شرح ذیل می باشند:

 نیسان رفیع    0    0   استقلال ویس  

 پیام سوسنگرد 4    1  شهباز اهواز

 استقلال بستان 2     1 ماهان سوسنگرد

 مهرگان رامهرمز1    1 آریاکوه شورایذه

 کارگرهندیجان  3    2  پاس شوشتر

 استقلال شوش 3    1 استقلال جوان رامشیر

 دارایی ماهشهر 0   1  کارگرخرمشهر

[ ۱۳٩۱/۱٢/۱ ] [ ۱٠:٢٤ ‎ق.ظ ] [ حسین نجفی ]

طبق اعلام کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان خوزستان هفته پانزدهم لیگ دسته اول بزرگسالان استان خوزستان در روز دوشنبه مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۹۱ در شهرهای مختلف استان خوزستان پیگیری میشود

و برنامه بازیهای آن به شرح زیر است :

مهرگان رامهرمز  -  آریا کوهشور ایذه               رامهرمز ورزشگاه تختی

استقلال شوش  -  استقلال رامشیر               شوش ورزشگاه تختی

  کارگر هندیجان  -  پاس شوشتر                   هندیجان ورزشگاه تختی

دارایی ماهشهر  -  کارگر خرمشهر                ماهشهر ورزشگاه شهدا

تیم فوتبال شاهین هفتکل استراحت دارد.

[ ۱۳٩۱/۱۱/٢٦ ] [ ٧:٠٩ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

تیم فوتبال بزرگسالان مهرگان رامهرمز در روز دوشنبه 23 / 11 / 1391 در رامشیر میهمان تیم استقلال رامشیر بود .

در این دیدار شاگردان روح الله اسکندری مربی با اخلاق و کاربلد تیم مهرگان در نیمه اول یک بر صفر عقب افتادند و با شروع نیمه دوم در دقایق ابتدایی بازی 2 گل دیگر را دریافت کردند تا با نتیجه 3 بر 0 از استقلال رامشیر عقب بیفتند ، و در ادامه کار حملات تیم مهرگان رامهرمز فقط در یک صحنه توسط داود بهمنی به ثمر رسید و دیگر بازیکنان تیم مهرگان در زدن ضربات آخر بی دقت بودند تا تیم مهرگان این بازی را با نتیجه 3 بر 1 واگذار کند و بهترین فرصت را برای کم کردن اختلاف امتیازاتش با تیم استقلال رامشیر را از دست بدهد و امید خود را برای صعود به دور دوم از دست دهد .

در پایان بازی آقای اسکندری از حضور بازیکنان این تیم در بازی محلات ، آن هم روز قبل بازی گلایه داشته و عامل اصلی باخت تیمش را خستگی نیمی از بازیکنان تیم عنوان کرد .

[ ۱۳٩۱/۱۱/٢۳ ] [ ۸:۱۳ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

طبق اعلام کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان خوزستان هفته چهاردهم لیگ دسته اول بزرگسالان

استان خوزستان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۳ در شهرهای مختلف استان پیگیری میشود و برنامه

بازیهای آن به شرح زیر است :

استقلال رامشیر   -   مهرگان رامهرمز               رامشیر ورزشگاه تختی

  کارگر خرمشهر   -   استقلال شوش               خرمشهر ورزشگاه جهان آرا

  شاهین هفتکل   -   کارگر هندیجان                 هفتکل ورزشگاه تختی

     پاس شوشتر   -   دارایی ماهشهر               شوشتر ورزشگاه تختی

تیم فوتبال آریا کوهشور ایذه استراحت دارد.

[ ۱۳٩۱/۱۱/۱٩ ] [ ۱:۳۸ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

تیم فوتبال بزرگسالان مهرگان رامهرمز در هفته سیزدهم لیگ دسته اول بزرگسالان استات خوزستان در روز دوشنبه  16 / 11 / 1391 در استادیوم تختی رامهرمز میزبان تیم کارگر خرمشهر بود و در یک بازی حساب شده حریف خود را با نتیجه 1 بر صفر و با گل حفیظ الله داودی  شکست داد ضمن اینکه تیم مهرگان یک پنالتی هم توسط احسان رستم آبادی از دست داد و عباس محمد موسی هم با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد 

[ ۱۳٩۱/۱۱/۱٦ ] [ ۸:۱۳ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

هفته دوازدهم لیگ دسته اول بزرگسالان استان خوزستان در روز دوشنبه مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۹ در شهرهای

مختلف پیگیری میشود و برنامه بازیهای آن به شرح زیر است :

پاس شوشتر   -   مهرگان رامهرمز          شوشتر ورزشگاه تختی

شاهین هفتکل-   استقلال شوش          هفتکل ورزشگاه تختی

کارگر خرمشهر-   آریا کوهشور ایذه         خرمشهر ورزشگاه جهان آرا

کارگر هندیجان -   دارایی ماهشهر          هنذیجان ورزشگاه تختی

تیم استقلال رامشیر استراحت دارد.

[ ۱۳٩۱/۱۱/٧ ] [ ٧:٥٩ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

هفته یازدهم لیگ دسته اول بزرگسالان استان خوزستان در روز دوشنبه مورخ 1391/11/2 در شهرهای مختلف

استان پیگیری شد و نتایج زیر حاصل شد :

مهرگان رامهرمز   1  -  0   شاهین هفتکل

استقلال شوش    9  -  0   کارگر هندیجان

استقلال رامشیر   1  -  0   کارگر خرمشهر

آریا کوهشور ایذه   2  -  1   پاس شوشتر

تیم دارایی ماهشهر استراحت داشت.

[ ۱۳٩۱/۱۱/۳ ] [ ۱:٠٧ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

هته دهم لیگ دسته اول بزرگسالان استان خوزستان در روز دوشنبه مورخ 1391/10/25 در شهرهای مختلف

پیگیری شد و نتایج زیر بدست آمده است :بزرگسالان مهرگان رامهرمز

مهرگان رامهرمز   1  -  1   کارگر هندیجان

دارایی ماهشهر   1  -  2   استقلال شوش

    پاس شوشتر   1  -  3   استقلال رامشیر

آریا کوهشور ایذه 2  -  1   شاهین هفتکل

تیم کارگر خرمشهر استراحت داشت.

[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٧ ] [ ۱٢:٥٠ ‎ق.ظ ] [ حسین نجفی ]

تیم فوتبال بزرگسالان مهرگان رامهرمز در روز دوشنبه 25 / 10 / 1391 در ورزشگاه تختی رامهرمز میزبان تیم با اخلاق کارگر هندیجان بود و در یک بازی زیبا تن به تساوی یک بر یک داد تا امیدش برای صعود به لیگ برتر استان خوزستان کمرنگ تر شود . گل تیم مهرگان توسط صادق صالحی روی دراپ عالی رضا آرخ دروازبان تیم مهرگان به دست آمد  که جانشین یوسف دیداری شده بود که در یک برخورد با بازیکن تیم کارگر بیهوش شد و راهی بیمارستان شد که خدا رو شکر مشکلی برای این دروازبان خوب رامهرمز پیش نیامد .

ضمن اینکه تیم مهرگان در این دیدار موقعیت های بیشماری را به هدر داد .

بزرگسالان مهرگان رامهرمزبزگسالان کارگر هندیجان

[ ۱۳٩۱/۱٠/٢٦ ] [ ۱٢:٥۱ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

طبق اعلام کمیته مسابقات هیئت فوتبال استان خوزستان نیم فصل دوم مسابقات لیگ دسته اول بزرگسالان در روز دوشنبه مورخ 1391/10/25 در شهرهای مختلف استان پیگیری می شود :

دوشنبه                                                1391/10/25

مهرگان رامهرمز   -   کارگر هندیجان                   رامهرمز ورزشگاه تختی

دارایی ماهشهر  -   استقلال شوش                 ماهشهر ورزشگاه شهدا

   پاس شوشتر   -   استقلال رامشیر               شوشتر ورزشگاه تختی

آریا کوهشور ایذه-  شاهین هفتکل                  قلعه تل ورزشگاه تختی

تیم کارگر خرمشهر استراحت دارد.

 

 

[ ۱۳٩۱/۱٠/٢۱ ] [ ۸:٠٤ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]
ردیف نام تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
اول استقلال شوش   8  5     3    -  17   7  10+   18
دوم کارگر خرمشهر   8  5     2    1  14  10   4+   17
سوم استقلال رامشیر   6  3     3    -  12  3   9+   12
چهارم شاهین هفتکل  7  3     3   1  13   7   6+   12
پنجم مهرگان رامهرمز    3     2   3  10   9   1+   11
ششم پاس شوشتر  8  1     4   3  10   14   4-    7
هفتم آریا کوهشور ایذه  8  1     2   5   6   14   8-    5
هشتم کارگر هندیجان  8  1     2   5   3   15   12-    5
نهم دارایی ماهشهر  7   -     3   4  12   18    6-    3
[ ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ ] [ ۱٢:۳۸ ‎ق.ظ ] [ حسین نجفی ]

تیم فوتبال بزرگسالان مهرگان رامهرمز در آخرین هفته نیم فصل اول مسابقات لیگ دسته اول بزگسالان استان خوزستان مهمان تیم دارایی ماهشهر بود و توانست با نتیجه 2 بر 1 حریف  خود را شکست دهد که گل های تیم مهرگان در این دیدار توسط اکبر آقایی و عباس محمد موسایی به ثمر رسید .

سایر نتایج به شرح ذیل میباشد

پاس شوشتر1                               کارگرخرمشهر 3

 شاهین هفتگل                         استقلال جوان رامشیر           بازی ناتمام ماند

کارگرهندیجان2                            آریا کوه شورایذه1 

ماهان سوسنگرد3                      شهبازشادگان  0

قدس خرمشهر 0                          نیسان رفیع1

مقاومت هویزه3                           شهباز اهواز0

استقلال بستان2                        استقلال ویس1

 

[ ۱۳٩۱/۱٠/۱۳ ] [ ۱٢:۱۳ ‎ق.ظ ] [ حسین نجفی ]

این رقابتها روز دوشنبه11دی ماه ساعت14همزمان برگزار می شوند. دور برگشت از18دی ماه انجام می شودند وتیم هااز یازدهم تاهجدهم  دی ماه می توانند نسبت به ثبت قرارداد بازیکنان برای نیم فصل اقدام نمایند.

 

شرح برنامه مسابقات گروه اول:

قدس خرمشهر                 نیسان رفیع                 خرمشهر ورزشگاه جهان آرا

مقاومت هویزه                  شهباز اهواز                               هویزه ورزشگاه شهرداری

استقلال بستان               استقلال ویس                        بستان ورزشگاه تختی

برنامه گروه دوم

پاس شوشتر                      کارگرخرمشهر                   شوشتر ورزشگاه تختی

دارایی ماهشهر                  مهرگان رامهرمز                      ماهشهر ورزشگاه شهدا

شاهین هفتگل                 استقلال جوان رامشیر               هفتگل ورزشگاه تختی

کارگرهندیجان                  آریا کوه شور ایذه                هندیجان ورزشگاه تختی

 

[ ۱۳٩۱/۱٠/٩ ] [ ٧:٤٩ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

نتایج هفته چهارم عقب افتاده لیگ دسته یکم بزرگسالان شهدا استان خوزستان که به علت بارندگی برگزارنشدند اعلام شد

شرح نتایج این مسابقات:

شهباز اهواز1                             استقلال ویس 2

مقاومت هویزه3                        قدس خرمشهر صفر

شهباز شادگان صفر                  نیسان رفیع صفر

ماهان سوسنگرد 1                   پیام سوسنگرد6

استقلال جوان رامشیر3          آریا کوه شور ایذه صفر

شاهین هفتگل2                      دارایی ماهشهر2

کارگرخرمشهر2                       مهرگان رامهرمز1

 


[ ۱۳٩۱/۱٠/٩ ] [ ٧:۳٤ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]
ردیف نام تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
اول استقلال شوش   7  4     3    -  15   6    9+   15
دوم شاهین هفتکل   6  3     2   1  11   5    6+   11
سوم کارگر خرمشهر   6  3     2   1   9   8    1+   11
چهارم استقلال رامشیر   5  2     3   -   9   3    6+    9
پنجم مهرگان رامهرمز   6  2     2   2   7   6    1+    8
ششم پاس شوشتر   6  1     4   1   8   9    1-    7
هفتم آریا کوهشور ایذه   6  1     2   3   5   9    4-    5
هشتم دارایی ماهشهر   5  -     2   3   9   14    5-    2
نهم کارگر هندیجان   7  -     2   5   1   14   13-    2
 
[ ۱۳٩۱/۱٠/٦ ] [ ٧:۱٧ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

هفته هشتم مسابقات لیگ دسته اول بزرگسالان استان خوزستان در روز دوشنبه 1391/10/4در شهرهای مختلف

پیگیری شد ونتایج زیر بدست آمدند :

مهرگان رامهرمز  1  -  2  استقلال شوش

کارگر خرمشهر   1  -  1  شاهین هفتکلبزرگسالان مهرگان رامهرمز

استقلال رامشیر 5  -  0  کارگر هندیجان

آریا کوهشور ایذه 3 -  2  دارایی ماهشهر

تیم فوتبال پاس شوشتر استراحت داشت.

 

 

 


ادامه مطلب
[ ۱۳٩۱/۱٠/٦ ] [ ٧:٠٢ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

دوشنبه                                                           1391/10/4

مهرگان رامهرمز  -  استقلال شوش          رامهرمز ورزشگاه تختی

آریا کوهشور ایذه -  دارایی ماهشهر          قلعه تل ورزشگاه تختی

استقلال رامشیر  -  کارگر هندیجان            رامشیر ورزشگاه تختی

سه شنبه                                                        1391/10/5

کارگر خرمشهر    -  شاهین هفتکل         خرمشهر ورزشگاه جهان آرا

[ ۱۳٩۱/۱٠/۳ ] [ ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ] [ حسین نجفی ]

مسابقات لیگ دست یکم بزرگسالان خوزستان با دوشکست،دوتساوی وسه برد هفته هفتم خودرا به پایان رساند. 

دراین رقابتها دو بازی قدس خرمشهر - شهباز اهواز،دارایی ماهشهر-استقلال جوان رامشیر برگزار نشده است.

شرح نتایج این هفته لیگ دسته یک بزرگسالان که امروزبرگزارشدند:

مقاومت هویزه  2-------0 ماهان سوسنگرد

پیام سوسنگرد1---------1استقلال ویس

استقلال بستان3--------4 شهباز شادگان

شاهین هفتگل4---------0پاس شوشتر

استقلال شوش1---------1آریاکوه شورایذه

کارگرهندیجان0----------2کارگرخرمشهر

گفتنی است: تیم های مهرگان رامهرمزو نیسان رفیع در این هفته استراحت بودند.

[ ۱۳٩۱/٩/٢٧ ] [ ٧:٢٥ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

مسابقات لیگ دسته یکم بزرگسالان شهدای خوزستان به ایستگاه هفتم رسید.

 

شرح برنامه روز دوشنبه 27آذرماه

 

مقاومت هویزه           ماهان سوسنگرد                هویزه ورزشگاه شهرداری

 

پیام سوسنگرد              استقلال ویس                سوسنگرد ورزشگاه تختی

 

استقلال بستان            شهباز شادگان                    شادگان ورزشگاه تختی

 

قدس خرمشهر               شهباز اهواز                    خرمشهر ورزشگاه جهان آرا

 

تیم نسیان رفیع استراحت می باشد.

 

شاهین هفتکل                 پاس شوشتر                  هفتگل ورزشگاه تختی

 

استقلال شوش                آریا کوه شورایذه            شوش ورزشگاه تختی

 

کارگرهندیجان                      کارگرخرمشهر             هندیجان ورزشگاه تختی

 

دارایی ماهشهر            استقلال جوان رامشیر         ماهشهر ورزشگاه شهداء

 

تیم مهرگان رامهرمز استراحت می باشد


[ ۱۳٩۱/٩/٢٧ ] [ ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ] [ حسین نجفی ]

تیم فوتبال مهرگان در هفته ششم لیگ دسته یک استان خوزستان در روز دوشنبه 20 / 9 / 1391  میهمان تیم آریا کوه شیر ایذه بود و با نتیجه 2 بر 1 حریف قدرتمند خود را شکست داد که هر دو گل تیم مهرگان توسط حفیظ الله داودی به ثمر رسید .

سایر نتایج به شرح ذیل میباشد .

استقلال ویس دو             نیسان رفیع صفر

شهباز
اهواز چهار             پیام سوسنگرد سه 

ماهان سوسنگرد دو         استقلال بستان یک

شهباز شادگان سه           قدس خرمشهر یک

  پاس شوشتر سه           کارگرهندیجان صفر

استقلال رامشیر یک           استقلال شوش یک

[ ۱۳٩۱/٩/٢۱ ] [ ٢:۱۸ ‎ق.ظ ] [ حسین نجفی ]

برنامه مسابقات هفته  ششم بزرگسالان استان خوزستان روز دوشنبه بیستم آذرماه اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی هیات فوتبال خوزستان در این هفته 8بازی برگزارمی شود .

 شرح برنامه مسابقات هفته ششم بزرگسالان

 

آریا کوه شورایذه***********مهرگان رامهرمز   در باغملک

 داوران:مجتبی داودی-ابوذرممبینی-پیام نصیری-مجتبی حاجتی

 

پاس شوشتر***********کارگرهندیجان             شوشتر ورزشگاه تختی

 داوران: بغلانی-ساسان زکیپور-ایمان کاهکش-ذوالفقار کریمی

 

استقلال جوان رامشیر*********استقلال شوش         رامشیر

 داوران:ایمان شاهولی-عیسی کوراوند-آرمان بندانی-محمد صادقی

 

کارگرخرمشهر***********دارایی ماهشهر              جهان آرا

 داوران:اکبرسلطان کاظمی-خبازی-مهدی براتوند-مهدی دیلمی

 

استقلال ویس**********نیسان رفیع                 ویس ورزشگاه شهدا

 فرهادعجمیان-عبدالحسین شریفی-ابراهیم پورسلطان –ناصر حیدری 

 

ماهان سوسنگرد *********استقلال بستان        سوسنگرد ورزشگاه تختی

 داوران:داریوش خضری-غلامرضا قنادی-کرامت رشیدی- کریم غراباتی

 

شهباز اهواز ***********پیام سوسنگرد          اهواز

 داوران: محمدحسن شکوری خراه-مهدی مبارک-محمدعلی علیپور-   مجتبی نظرزاده    

 

شهباز شادگان*********قدس خرمشهر      شادگان ورزشگاه تختی

 داوران: فاروق ساکی-طالب شرفی-رزاق حامدی-کریم سواری                  

 
[ ۱۳٩۱/٩/۱٩ ] [ ۸:٢۱ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]
هفته پنجم مسابقات دسته اول بزرگسالان استان خوزستان در روز دوشنبه مورخ 91/9/13 پیگیری شد و نتایج زیر بدست آمده :   

گروه اول :

استقلال بستان یک مقاومت هویزه دو

نیسان رفیع صفر  شهبازاهوازپنج

قدس خرمشهر سه ماهان سوسنگردصفر

پیام سوسنگرد صفر شهبازشادگان صفر

گروه دوم:

  مهرگان رامهرمز 0 - 1 اسقلال رامشیر    

    استقلال شوش 4 - 0 کارگر خرمشهر      

     دارایی ماهشهر 3 - 3 پاس شوشتر     
       
    کارگر هندیجان 0 - 1 شاهین هفتکل   

  آریا کوهشور ایذه استراحت داشت.
[ ۱۳٩۱/٩/۱٤ ] [ ٦:۳۸ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

تیم فوتبال بزرگسالان مهرگان رامهرمز در هفته چهارم لیگ دسته یک بزرگسالان استان خوزستان در روز دوشنبه 13 / 9 / 1391  میزبان تیم خوب استقلال رامشیر بود و در نهایت با نتیجه 1 بر 0 مغلوب حریف خود شد . 

بزرگسالان مهرگان رامهرمز

[ ۱۳٩۱/٩/۱۳ ] [ ٩:٠٦ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

در هفته سوم مسابقات فوتبال لیگ یک بزرگسالان استان خوزستان در روز دوشنبه 29 / 8/ 1391 در ورزشگاه تختی رامهرمز تیم های بزرگسالان مهرگان رامهرمز و بزرگسالان پاس شوشتر به مصاف همدیگر رفتند و در حالی که بارندگی و شرایط نامساعد زمین کار را برای دو تیم سخت کرده بود دو تیم به تساوی 1 بر  1 دست یافتند .

گل تیم مهرگان توسط مهاجم گل زن خود صادق صالحی به ثمر رسید .

سایر نتایج به شرح ذیل میباشد

قدس خرمشهر 2 استقلال بستان 3

استقلال ویس 1 شهبازشادگان 1

نیسان رفیع 0 ماهان سوسنگرد 1

آریا کوه شورایذه 0 کارگر خرمشهر 2

استقلال شوش 3 شاهین هفتکل 2

مهرگان رامهرمز 1 پاس شوشتر 1

 

وبلاگ حسین نجفیوبلاگ حسین نجفی رامهرمز

[ ۱۳٩۱/۸/٢٩ ] [ ٦:۳٢ ‎ب.ظ ] [ حسین نجفی ]

تیم فوتبال بزرگسالان مهرگان در هفته اول مسابقات فوتبال دسته یک استان خوزستان در روز پنج شنبه 4 / 8 /91 در هندیجان میهمان تیم خوب و قدیمی کارگر هندیجان بود .

در این دیدار که هر دو تیم بازی زیبا و جوانمردانه ای را به نمایش گذاشتند ،  این تیم بزرگسالان مهرگان بود که در یک بازی زیبا توانست میزبان خود را با نتیجه 2 بر 0  و با 2 گلی که حفیظ الله داودی به ثمر رساند شکست دهد

[ ۱۳٩۱/۸/٥ ] [ ۳:٢٩ ‎ق.ظ ] [ حسین نجفی ]

.: Weblog Themes By Mah Music :.


مدیر وبسایت

اینجانب حسین نجفی دارای مدرک مهندسی مکانیک و مدرک مربیگری c آسیا در رشته فوتبال و مدرک درجه دو داوری ایران بوده ، ساکن شهرستان رامهرمز و شاغل در شرکت ملی حفاری بوده و در حال حاضر مربی تیم فوتبال جوانان ادهم رامهرمز می باشم
موضوعات وب
امکانات وب
RSS Feed
ابزار پرش به بالا Create your flash banner online in 5 step